انواع شبکه

در دنیای امروز تکنولوژی، کمتر فردی را مشاهده می‌کنیم که از اینترنت و این شبکه گسترده استفاده نکند. در واقع امروزه بسیاری از کارها از قبیل امور اداری و مالی خود را با استفاده از شبکه انجام می‌دهیم. به‌علاوه این دنیای گسترده منبع درآمدی برای بسیاری از افراد در نقاط مختلف دنیا شده است و […]

پروتکل‌ها

network-protocols

شبکه اینترنت بخش‌های گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و ما در زمان های بسیاری از حیطه های مختلف آن استفاده می نماییم ,اما استفاده از این شبکه مراحل زیادی را طی می‌کند تا ما بتوانیم از آن برای خود استفاده کنیم که به آنها پروتکل گفته می‌شود. پروتکل‌ها مجموعه قوانین، ساختار و قراردادهایی هستند که […]