مسیریابی در شبکه های مبتنی بر نرم افزار SDN

Routing In SDN

مسیریابی در شبکه مبتنی بر نرم افزار در مقاله شبکه های مبتنی بر نرم افزار SDN به صورت مختصر این نوع شبکه توضیح داده شده است. واحد شبکه و زیر ساخت چای هوشمند (SmartTEA) در این مقاله به نحوه مسیریابی در شبکه های مبتنی بر نرم افزار می پردازد. با پیشرفت روز افزون علم تکنولوژی این بستر […]

شبکه مبتنی بر نرم افزار SDN

مدیران شبکه همیشه دغدغه های خاص خود را جهت مقیاس پذیری، امنیت، مدیریت اتوماتیک و… داشته اند. چای هوشمند (SmartTEA) در این مقاله جهت آشنایی با راه حل دغدغه های فوق، شبکه مبتنی بر نرم افزار  (SDN) را مختصرا معرفی می نماید. Sdn چیست؟ شبکه مبتنی بر نرم افزار (SDN) رویکردی برای شبکه سازی است که از […]