مسیریابی در شبکه های مبتنی بر نرم افزار SDN

Routing In SDN

Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram مطالب اخیر مسیریابی در شبکه مبتنی بر نرم افزار در مقاله شبکه های مبتنی بر نرم افزار SDN به صورت مختصر این نوع شبکه توضیح داده شده است. واحد شبکه و زیر ساخت چای هوشمند (SmartTEA) در این مقاله به نحوه مسیریابی در شبکه های مبتنی بر نرم […]

شبکه مبتنی بر نرم افزار SDN

Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram مطالب اخیر مدیران شبکه همیشه دغدغه های خاص خود را جهت مقیاس پذیری، امنیت، مدیریت اتوماتیک و… داشته اند. چای هوشمند (SmartTEA) در این مقاله جهت آشنایی با راه حل دغدغه های فوق، شبکه مبتنی بر نرم افزار  (SDN) را مختصرا معرفی می نماید. شبکه مبتنی بر نرم […]