پشتیبانی زیرساخت شبکه

پشتیبانی زیرساخت شبکه | چای هوشمند

پشتیبانی زیرساخت شبکه به مجموعه از روش‌ها و فعالیت‌ها اطلاق می‌شود که به‌منظور حفظ پایداری و دسترس‌پذیری، تجهیزات، سرویس‌ها و نرم‌افزارهای مستقر در شبکه انجام می‌شود.

IDE چیست؟

IDE

حتما تا کنون با عبارت IDE یا محیط یکپارچه توسعه مواجه شده اید، اگر برنامه نویس هستید و یا قصد برنامه نویس شدن را دارید با Smart TEA برنامه نویس همراه شوید تا با یکی از مهم ترین انواع ابزار های برنامه نویسی آشنا شوید.