خدمات پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

پشتیبانی شبکه|اسمارتتی

زمانی که یک شبکه برای جا به جایی اطلاعات و داده‌ها راه اندازی می‌شود، نیازمند پشتیبانی و برقراری امنیت است. پشتیبانی شبکه های کامپیوتری یکی از راهکارهای برقراری امنیت در شبکه است که به کمک یک تیم پشتیبانی چند نفره انجام می‌شود. خدمات پشتیبانی از شبکه به صورت ۲۴ ساعته است و تمام فعالیت‌هایی که برای عملکرد […]

انواع شبکه

در دنیای امروز تکنولوژی، کمتر فردی را مشاهده می‌کنیم که از اینترنت و این شبکه گسترده استفاده نکند. در واقع بسیاری از کارها از قبیل امور اداری و مالی را با استفاده از شبکه انجام می‌دهیم. به‌علاوه این دنیای گسترده منبع درآمدی برای بسیاری از افراد در نقاط مختلف دنیا شده است و بسیاری از […]