راهکارهای امنیت

تعریفی از امنیت شبکه این روزها بسیاری از فناوری‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید از فرایندهای متفاوت امنیت شبکه استفاده کنند. Network Security یا همان امنیت شبکه به مجموعه‌ای قوانین و تنظیماتی گفته می‌شود که در نتیجه به‌کارگیری آنها، حفظ حریم شخصی، یکپارچگی و دسترسی خوب به شبکه و داده‌ها را به همراه دارد. در واقع […]

عملکرد باج افزار و روش مقابله با آنها

روش‌های عملیاتی باج‌افزارها|smartteaco.com

رمزنگار باج افزار با مبهم نمودن محتوی فایل های کاربر اغلب از طریق استفاده از رمزنگاری الگوریتم ها عمل میکند. قربانیان چاره اندکی نسبت به پرداخت به مهاجم برای برگشت این فرایند دارند.