راهکارهای امنیت

تعریفی از امنیت شبکه این روزها بسیاری از فناوری‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید از فرایندهای متفاوت امنیت شبکه استفاده کنند. Network Security یا همان امنیت شبکه به مجموعه‌ای قوانین و تنظیماتی گفته می‌شود که در نتیجه به‌کارگیری آنها، حفظ حریم شخصی، یکپارچگی و دسترسی خوب به شبکه و داده‌ها را به همراه دارد. در واقع […]